Pa'rasangeng

Barisallang mange ri gitte.

 

Iangase' nukiittea ri situsu inni ri sesena tau Konjo nummantang ri Bulukumba.

Kunre ri sa'ri kairi kiittei nurie'a. Kipilei anterea kingai na kibacai iareka allangngerei iareka antontongi.

Rupa'na kingai nukiittea. Punna a'ra' kipaui pangnguppata ri sesena situsu inni iareka rie' kikaa'raki antambai, kiukirii ri kota' nurie' iraha.