APRIL 2017: LOHEMI TAU KONJO ANTIMBA'I mediakonjo.net INNI. MINGKA KURANG TAU A'KIRING NUBERUA.

Kaitteangna rannumi taua ambacai nurie'a kunjo ri situsu mediakonjo.net—labbimi 350 tau ilalang tallung bulang inni ri taung 2017. Mingka angngurai na se'reji tau a'kiring kareba iareka nuberu bajung lanipantama' ri situsu inni?

Ante' pakua lanipatarrusu situsu inni punna anre' carita beru antama' iareka anre' tau a'ra' a'kiring kareba ri sesena nunangaia tau Konjo ambacai? Punna anre' nuberu, a'nassami langingiri taua, na situsu inni laanre'mo matu-matunna pada siloheang situsu maraeng.

Biasa rie' tau angkua: "Aa, nakkeji langngukiri carita ri sesena kasabbiangku nusanna' haji'." Injoka nitajangi a'bulang-bulang na tala rie' ambua'. Antere' pakua?

Hajikang kipau pangnguppata ri sesena situsu inni iareka kitambaii, manna carita beru, manna carita malling, manna apa-apaji, na kiukirii ri kota' nurie'a iraha.

"Kikiringanga mae pa'kuta'nangta iareka pikkirangta"

             !!Kikiringanga mae pa'kuta'nangta iareka pikkirangta!!

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.